Innovation - klimavenlig udvikling

Gode ideer skaber grøn udvikling

Caritas Danmark har siden 2018 arbejdet sammen med innovative grønne virksomheder for at finde holdbare teknologiske løsninger på nogle af de udfordringer som hele verden, og i særdeleshed de fattigste lande, står overfor.

Klimaforandringer Omkring 3 milliarder mennesker i verden er afhængige af brænde som den vigtigste kilde til deres daglige madlavning. Mange steder bliver træerne derfor fældet hurtigere end de kan vokse op igen. Specielt i områder med en stor tilstrømning af flygtninge bliver store skovområder ryddet for at gøre plads til lejre og sikre brænde til flygtningene, så de kan få mad på bordet. Brænde bliver også brugt til at koge og rense vand, og i takt med at træerne forsvinder bliver det sværere og sværere at finde brænde.

I lande som Uganda, Burkina Faso og Niger er der mange flygtninge og internt fordrevne, og landene er også hårdt ramt af klimaforandringer, som skaber ustabile regnsæsoner, tørke og oversvømmelser. Det går især udover de fattigste familier på landet, hvor det er ofte kvinderne og børnene, der henter brænde. Det er en lang, hård og usikker tur.

Familiernes brug af brænde er desuden med til at forværre de klimaforandringer, som familierne allerede lider under, for når træerne bliver fældet, eroderer jorden og risikoen for tørke vokser. Røgen fra de millioner af bål udsender samtidige en masse drivhusgasser og røg, og har også en stor negativ effekt både på klimaet og på familiernes helbred.

Lignende historier